Torsdag d. 19. marts 2015 kl. 17:30 i Natur- og Tekniklokalet på Båring Skole
OBS: Generalforsamlingerne afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen i Båring Legepladsforening, som afholdes samme sted fra kl. 17:00.

Dagsorden i følge vedtægterne.

Forslag til generalforsamlingerne skal skriftligt være formanden i hænde senest 14. marts 2015.
Forslag kan sendes til: bamok@bamok.dk


Venlig hilsen
BAMOK og BAMOK BACKSTAGE